Εμπιστοσύνη Στο Σώμα

Ομαδικό Ενσώμα για ενήλικες και εφήβους, κάθε Δευτέρα 10:00-11:30 και Τετάρτη 19:30-21:00 στην Casa Lucia και διαδικτυακά.Μπορείτε να συμμετέχετε μία ή δύο φορές την εβδομάδα και να επιλέγετε ανάλογα με το πρόγραμμά σας. Η συνεδρία της Δευτέρας είναι μόνο διαζώσης και της Τετάρτης υβριδική (και διαζώσης και διαδικστυακά). Υβριδική συμμετοχή: συνδυασμός διαδικτυακής και διαζώσης μάθησης.Μπορείτε να συμμετάσχετε διαζώσης ή/και […]

the ensoma philosophy

we embody wisdom  mens sana in corpore sano: a sound mind in a healthy body the poet Juvenal (60-127 ad) the body is a community of 50 trillion cells based on harmonious coexistence. the cell and hence the body has an innate and natural tendency towards joy, health and self-healing. it seeks optimal conditions of […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top